Frågor & Svar

  1. Fråga: Kan jag i förväg få reda på om det är Samköp på gång på aktuell produkt?

Svar:

Nej, eftersom vi inte själva planerar samköpen, utan det hänger på när det blir slut på lagret och det styr våra medlemmar/kunder.

Därför kan vi inte sätta några fasta planerade datum.

Enda sättet att vara säker att komma med i våra samköp är att vara registrerad för våra Nyhetsbrev och vara uppmärksam när nya samköp annonseras i Nyhetsbrevet.

Klicka här för att läsa mer om Samköp och Normalköp.

 

  1. Fråga: 

 

Svar: