Doctor´s days på Hippocrates institute augusti 2014

Jag, Ulrika Järpemo Nykvist är läkare och var med Rawfoodmiddagar till Hippocrates första gången 2012. Du kan läsa mer om den vistelsen om du klickar här. 

”Rawfoodmiddagar” informerade mig om att läkare var inbjudna GRATIS till Hippocrates Health institute (HHI), i maj i år och sedan åkte jag dit i augusti. De ville utbilda läkare under tre dagar avseende institutets sätt att se på hälsa och läkande. Det var ett fantastiskt tillfälle att få komma dit igen för mig , nästan 2 år efter att jag deltog i det 3 veckor långa ”life change program”, se länk ovan om du vill läsa mer om det. Med mig kom 2 kollegor från Sverige, en distriktsläkare som jag träffade när vi utbildade oss till företagsläkare för många år sedan och en rehabiliteringsläkare.  Det var deras första gång där.  Min dotter som har haft vissa hälsoproblem under sista året följde också med för att försöka förändra sitt liv under 3 veckor!! Hon börjar nu i oktober en 6-veckors fortsättningskurs på HHI för att bli "health educator", så inspirerad blev hon.

Bild: Alla läkare som utbildades tillsammans med mig under Dr days i Augusti. Jag står som andra person från vänster.

Hippocrates mål med dagarna var att erbjuda det här läkarseminariet för att visa på ett multidisciplinärt synsätt att arbeta med sjukdom och hälsa och att överbrygga klyftan mellan traditionell och komplementär sjukvård.

Förutom oss var det knappt tjugo andra doktorer som fick vara med och äta den fantastiska, energifyllda maten samt juica och inta vetegräsjuice morgon och kväll. Ingen av oss bodde på HHI. Vi fick dock använda alla faciliteter; infra-röd-bastu, gym, mineral-, whirl- och kalla pooler. Vi deltog också i qi gong, yoga och hälsoinspirerande föreläsningar såsom hur man masserar sitt lymfsystem och sina bröst , hur man groddar och odlar vetegräs, solrosskott och ärtskott samt information om olika  tekniska behandlingar.

Den läkarspecifika delen innehöll information om själva historien om HHI, hur Ann Wigmore startade institutet för många år sedan.  Vi fick träffa ledarna för institutet, Brian och Anna-Maria (svenska) Clement och ställa frågor samt höra hur de ser på varför läkning kan ske med hjälp av living food samt en hälsosam livsstil. Den inkluderar enligt deras sätt att se bla rent vatten, ekologiska kläder, daglig kroppslig träning, psykologiskt och andligt arbete och förstås att ha kul!

Under frågestunden fick vi bla  veta att vattenmelon anses vara en naturlig viagraekvivalent och att de kurerar kronisk Borrelia med silvernitratinfusioner och glutation, probiotika, alger och extra enzymer . De nämnde att zink och selen ofta är lågt i kroppen och att de behövs bla för att understödja sköldkörteln.

Vi fick träffa en av läkarna som berättade varför han arbetade där, att hälsa var hans intresse och att han kom från den ”vanliga sjukvården” och försöker integrera de båda världarna.

Brian berättade att våra friska celler vibrerar med ca 75 Hertz medan cancerceller, virus tex HIV-virus och Herpes-virus, vibrerar betydligt snabbare, med mellan 2000 och 6000 Hz. Detta kan man ha glädje av när man använder vissa typer av teknisk apparatur, som då angriper endast de snabbt vibrerande cellerna, alltså ett behandlingsalternativ som finns på HHI.

Han sa också att vi oftast är dehydrerade och att hjärnan till ca 80% består av vatten.  Sex av tio personer med tex ADD är dehydrerade. Om vi flyger och samtidigt dricker alkohol blir det förstås ännu sämre.

Det finns fler fruktsocker-receptorer i cancerceller än glukos-receptorer. Det är en av orsakerna till att HHI ej rekommenderar att man äter frukt om man är cancersjuk.  Man kan enkelt säga att cellerna lever och frodas av t ex fruktsocker.

Han pratade också om att en av orsakerna till att det är bra att dricka juicade groddar och grönsaker istället för att äta dem hela är att näringen från juicen går direkt in i cellen, fibrer gör inte det.

Han poängterade vikten av en hälsosam tarmflora och rekommenderar probiotika och att äta surkål, kimchi och andra syrade grönsaker, helst varje dag.

Han tror att framtidens medicin kommer bestå av behandling med elektromagnetism, probiotika, stamceller och laserteknik framför allt. Han sa också att kosten är bevisat effektiv mot flera sjukdomar inklusive cancer, att man även behöver behandla den känslomässiga komponenten som är kopplad till sjukdomen och att om man samtidigt tränar fysiskt så läker kroppen snabbare.

Han sa att genom stamcellsbehandling kan Du bli frisk 5-10 ggr fortare.

Han hävdade också att en stor del av prostatacancerpatienterna dör till följd av gängse cancerbehandling med cellgifter och strålning och att det kan vara bättre att låta bli den typen av behandling.

Kollegorna som deltog med mig kom från olika delar av USA och Canada. En av dem hade bröstcancer för 10 år sedan. Nu hade hon i våras fått ont i ryggen och var då full med skelettmetastaser. Hon var i april på institutet för att försöka läka utan ”vanlig” behandling med främst cellgifter.  Det handlar fortfarande om att kicka igång immunförsvaret på alla tänkbara sätt, med maten och vetegräsjuicen och de gröna drinkarna gjorda på stjälkselleri, gurka, solros- och ärtskott. Hon fick också intravenösa behandlingar, troligtvis C-vitamin, glutation och silvernitrat samt olika tekniska behandlingar med laser och elektromagnetism på olika sätt. Det ingår också psykologisk behandling för att försöka komma i så bra balans som möjligt; finns gamla trauman så kan man arbeta med dessa. Hon hade 1 månad innan vi sågs opererat in stag i ryggen eftersom hennes kotor var så förstörda av cancern. Det märktes inte! Hon var smärtfri och strålade som solen!

Det poängterades att de önskade att vi skulle få insikt i hur Hippocrates intentioner och sätt att verka kan påverka människors immunsystem positivt, vända sjukdomsförlopp och öka hälsan generellt.  Det är också viktigt att förklara att HHI hjälper människor att hjälpa sig själva.

Sköterskan Tom berättade hur det fungerar i stort på institutet och sedan om sin egen sjukdom (lymfom), som han läkte på Hippocrates, och hur han svängde från mer traditionell sjukvård till komplementärmedicin.

En av höjdpunkterna var att lyssna till Dr Janet Hranicky, forskare inom psykoneuroimmunologi, som har arbetat tätt med Dr Carl Simonton vars cancerbehandling innehöll bla visualiseringstekninker, vg se boken ”Getting well again”.  Han observerade att människor som får cancer ofta har någon sorts psykologisk stress kopplad till hopplöshet och depression och att det påverkar immunsystemet negativt 6-18 månader innan cancerdebuten

Janet beskrev sin erfarenhet av att en stor del cancer och dess läkning är kopplade till psykologiska processer.

Om det är en konflikt på själslig nivå, är något mer än själva hjärnan inblandad; hon kallar det ett osynligt "biotemplate field." Hon pratade även om att cancerpatienter som blivit bättre "hade börjat sjunga sin egen sång". Om man läker trauma som cancern kan ha påverkats av, och att det sker på själslig nivå, ändras vibrationerna i kroppen så att inte cancercellerna kan överleva i den nya miljön.

Hon sa också att ovillkorlig kärlek är den bästa och starkaste pådrivande kraften för vårt immunsystem, ”love heals”.

Hon rekommenderar en forskare; Dr Ryke Geerd Hamer, vars son dog och så utvecklade han cancer och tolkade det så som att det var pga sorgen efter sin son. Efter det han själv upplevt började han studera samma fenomen hos andra.

Hon rekommenderade oss att undersöka vad som hände 24-48 timmar innan vi fick förkylning eller influensa, då ser vi vad vår kropp blev påverkad av, och hur vi sen nästa gång kan förebygga det och kan koppla vilka känslor som hör ihop med stressorerna.

Hon rekommenderade även Hellingers ”Familjekonstellationer”, en terapiform där vi kan läka egna och familjens generationstrauman. Det finns även i Sverige.

Det kan också vara viktigt att se hur sjuka människor tänker, om de är hoppfulla eller inte i sin situation och hur de i så fall kan få hjälp att se vilka tankar som inte är sunda  eller osanna. Är Du allvarligt sjuk är det viktigt att ta tag i detta direkt, så fort Du blir medveten om det.

Att läka undanträngda känslor av rädsla och ilska kan bidra till läkning enligt Janet och andra, bla finns studier gjorda på Harvard medical school som visar detta.

Hon rekommenderade oss att läsa "The power of now" av Tolle, samt "Recovery is possible" av Judith Glassman (canceröverlevare).

Andra rekommenderade böcker var "Infinite mind" av Valerie Hunt, "Spontaneous remissions" av C Hirschberg, ”Psychoneuroimmunology” av Robert Adler, ”Human options” av Norman Cousins samt "Cancer is a turning point in life, calling for change" av Elida Evans..

Hon berättade också om att det kan vara bättre att tänka på vad som är bra för Dig än tvärtom.  Lawrence LeShan, använder det som terapeutiskt fokus istället för vad som är fel med Dig. Det kan skapa en läkande miljö för kroppen.

I stort var det väl värt att återvända till institutet, träffa intresserade kollegor och boosta mitt eget immunförsvar och min energi, dessutom hade jag vansinnigt kul!

Nu var denna första gratis-kursen för läkare bara 3 dagar, så vi hann inte tränga ner så mycket i den forskning och studier som ligger bakom. Det vill jag nu göra mera.

För alla er som är intresserade kan jag varmt rekommendera att åka dit, läs mer här

Här kommer användbara länkar:

www.Therealtruthabouthealth.com

www.Hippocratesinst.org

http://youtu.be/mQT0HKb CyM Food is medicine conference.

Stora Hälsoresan till Hippocrates för alla

 

Hör gärna av Dig om Du undrar över något!

Ulrika Nykvist

ulli_nykvist@hotmail.com

Ulrika Järpemo Nykvist