Ungdomar som äter mer frukt och grönt har större muskelstyrka

Är det inte fascinerande att det fortfarande finns så många som tror att man måste äta kött för att bygga muskler?

Ny studie som publicerats i Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interaction visar att ungdomar som åt mer frukt och grönt hade större muskelstyrka. 1 019 pojkar och 998 flickor som var 12 eller 15 år gamla fick testa sin muskelstyrka avseende handgrepp och hoppförmåga samt registrera sin kost i sju dagar.

Forskarna fann att pojkar och flickor som åt mer frukt och grönt hade signifikant högre hoppförmåga än de som åt mindre. Flickor som åt mer frukt och grönt hade även starkare handgrepp jämfört med de som åt mindre. Man kompenserade uträkningarna för störande faktorer (confounding factors) inklusive grad av fysisk aktivitet.

Forskarnas slutsats är att fynden i denna studie kastar ljus över behovet att fokusera på ökad konsumtion av frukt och grönsaker hos ungdomar som ett sätt att öka muskelstyrka.

>> Läs mer på läkare för framtidens hemsida.